Daxta.cz

PŘEDPOKLADEM PRO VYŘEŠENÍ KAŽDÉHO PROBLÉMU
JE JEHO VČASNÁ IDENTIFIKACE

IDENTIFIKOVANÝ PROBLÉM JE TŘEBA KVALIFIKOVAT,
TEDY VYHLEDAT JEHO PŘÍČINY V MINULOSTI

KVALIFIKOVANÝ PROBLÉM JE TŘEBA KOMPLEXNĚ ANALYZOVAT
V REALITĚ, TEDY ZNÁT JEHO DŮSLEDKY I PŘEDPOKLAD

PŘI ŘEŠENÍ ANALYZOVANÉHO PROBLÉMU JE NUTNÉ VYCHÁZET
Z JEHO KVALIFIKOVANÝCH PŘÍČIN A ZNÁMÝCH DŮSLEDKŮ
S OHLEDEM NA PŘEDPOKLAD

ABY BYLO OPATŘENÍ K ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU ÚČINNÉ MUSÍ
VYCHÁZET Z POZNANÉ PŘÍČINY, JINAK JE ŘEŠEN JEN NÁSLEDEK
PROBLÉMU, NE VLASTNÍ PŘÍČINA

DAXTA

© 2008 daxta.cz Všechna práva vyhrazena.
Web realizoval OCTOPUS